ABAYDI CAR luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Quý khách hàng liên quan đến giao dịch tại trang https://abaydicar.com

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Quý khách hàng vui lòng phản hồi với ABAYDI CAR về dịch vụ du lịch đã đặt tại https://abaydicar.com/ bằng một trong các phương thức sau:

  • Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Metro Tower – 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
  • Điện thoại: 082 842 7999
  • Email[email protected]
  • Websiteabaydicar.com
  • Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (Thứ 2 – Thứ 6), 8:00 -12:00 (Thứ 7)
  • Các hình thức khiếu nại khác không trái quy định pháp luật.

Bước 2: Xác minh, xử lý

Bộ phận chăm sóc khách hàng của ABAYDI CAR sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Quý khách hàng trong phạm vi thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận và làm rõ các thông tin, khiếu nại sẽ được chuyển tới các Phòng chuyên môn có thẩm quyền để giải quyết cho Quý khách hàng.

Bước 3: Xem xét giải quyết khiếu nại và trả lời Quý khách hàng

Các bộ phận có chức năng theo thẩm quyền quyết định tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin khiếu nại của Quý khách hàng và đưa ra kết luận cuối cùng.

Để giải quyết khiếu nại, ABAYDI CAR có thể liên hệ với Quý khách hàng để đề nghị cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của Quý khách hàng.

Khi có kết quả kiểm tra, xác minh, tùy theo tính chất, mức độ của sự việc, ABAYDI CAR sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết khiếu nại của Quý khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ trả lời cho Quý khách hàng thông qua các hình thức như: Gọi điện thoại, gặp trực tiếp, gửi văn bản, gửi email cho Khách hàng.

Nếu Quý khách hàng chưa hài lòng với kết quả giải quyết, các bộ phận chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại và phúc đáp lại Quý khách hàng.

Bước 4: Kết thúc khiếu nại

  • Trường hợp Quý khách hàng chấp thuận kết quả giải quyết, ABAYDI CAR lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại.
  • Trường hợp Quý khách hàng không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của ABAYDI CAR, các bên sẽ thương lượng, hòa giải để thống nhất biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại, bồi thường. Trong trường hợp khiếu nại không thể được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, mỗi bên đều có thể đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan Toà án có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Căn cứ theo từng nội dung khiếu nại của Quý khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại tính từ ngày nhận được khiếu nại cụ thể như sau:

  • Khiếu nại thông thường: Tối đa không quá 5 – 7 ngày làm việc.
  • Khiếu nại, tranh chấp phức tạp: Tối đa không quá 20 ngày làm việc.